Oferim servicii de reprezentare și consultanță juridică în domeniul societăților și în intreaga activitate a acestora de la înființare și până la lichidare. Recuperăm creanțe, vă asistăm în conflictele de muncă și elaborăm strategii complexe pentru societățile comerciale având o experiență vastă în consulanță și litigii de drept societar, de dreptulmuncii si de insolvență.
Acordam servicii juridice personalizate de la caz la caz în funcție de poziția procesuală a clientului și de scopul juridic urmărit.

Insolvență

Activitatea noastră de insolvență vizează toate situațiile cu care clientul se poate confrunta, fie că este debitor, creditor, administrator judiciar sau lichidator, terț colateral sau orice persoană direct sau indirect implicată în această procedură, inclusiv în procedura concordatului.

Elaborăm strategii complexe având o experiență vastă în litigii de insolvență. Acordam servicii juridice personalizate de la caz la caz în funcție de poziția procesuală a clientului și de scopul juridic urmărit.

Cu titlu de exemplu : concepem cereri de deschidere a procedurii de insolvență, de deschidere a procedurii falimentului sau de reorganizare, cereri pentru anularea actelor frauduloase, pentru atragerea răspunderii patrimoniale, declarații de creanță, asigurăm asistența juridică pe întreaga procedura de insolvență, sau pe dosar asociat, etc.

Drept societar

Oferim asistență juridică și reprezentare a societății și a organelor sale de conducere de la înființare și până la lichidare și radiere, ce vizează; activitatea societății, adunări generale ordinare și extraordinare, convocări adunări atât pentru societățile cu răspundere limitată cât si pentru societățile pe acțiuni si/sau listate la bursă, raportări către BVB, fuziuni, divizări, negocieri, conceperea și elaborarea contractelor, recuperări creanțe, asistență juridică și reprezentare a societății în litigiile cu colaboratorii, angajații, cocontractanții, cu autoritățile statului, atât în fața instanțelor de judecată cât și în procedurile arbitrale în fața Curților de arbitraj române sau intrenaționale.

Recuperări creanțe si consultanță în credit management

Avem departament specializat pentru recuperările de creanțe si oferim promptitudine și eficiență.
Procedurile de recuperare încep de la notificare debitorilor, le continuam cu acțiunea în instanță sau/și executarea silită. Colaborăm cu executori judecătorești din toată țara.
Recuperarea costurilor suportate de dumneavoastra este la fel de importanta precum recuperarea sumei principal datorate. Misiunea noastra este recuperarea tuturor sumelor datorate de catre debitor, inclusiv dobanzi, penalitati, costuri procesuale, etc.
Oferim servicii pe debitor/ dosar precum și servicii de recuperare pe pachete de creanțe.

Consultanța privind credit management vizeaza consilierea dvs pentru a minimiza riscul apariției situațiilor de neplată. Putem să vă consiliem să eficientizați procesul de incasare a debitelor restante, prin consultanța oferită cu privire la procesele economice si activitatea de credit management a societatii dumneavoastra; prin conceperea sau analiza legala a contractelor utilizate in activitatea societatii; prin conceperea sau analiza legala a termenilor si conditiilor utilizate in raport cu clientii dumneavoastra; prin consultanta cu privire la oferte si confirmari de oferte, la circuitul juridic al documentelor de livrare și de plată.

Dreptul Muncii

Activitatea noastră vizează toate situațiile cu care se poate confrunta clientul în relațiile de muncă, atât ca angajat cât și ca angajator.
Oferim asistență și reprezentare în procedurile de negociere a contractelor individuale sau colective, de concediere individuală sau colectivă, de cercetare disciplinară, de dialog social, de actualizare a drepturilor salariale, de plata și recuperare a acestor drepturi, etc.
Reprezentăm atât sindicatele, salariații, funcționarii publici, entitățile angajatoare de stat sau private atât în procedurile interne cât și în fața instanțelor de judecata.
Oferim servicii specializate și personalizate în raport de fiecare caz și situație în parte.

Drept administrativ, fiscal și contravențional

Oferim asistență juridică și consultanță în litigiile avand ca obiect contestarea actelor fiscale sau administrative, a proceselor verbale de contravenție atât în fața autorităților emitente cât și în fața instanțelor de judecată.

Oferim asistenta juridica si consultanță inclusiv institutiilor publice in probleme legate de emiterea de diverse acte administrative, activitatea de control si efectele actelor administrative elaborate de catre diverse institutii publice;

În colaborare cu experți contabili și fiscali autorizați de Ministerul Justiției oferim consultanță privind taxele și impozitele, TVA, accize, recuperări de TVA. Vă asistăm atât în activitatea curentă, precum și în cadrul verificărilor ANAF și pe parcursul inspecției fiscale.

Concepem și susținem acțiunile privind anularea acte adminisitrativ fiscale, deciziilor de impunere precum și oricăror acte administrative sau procese verbale de contravenție emise nelegal sau prin abuz de putere de către orice instituție publică centrală sau locală