Litigii

Vă apărăm drepturile în fața oricărei instanțe de judecată din România și în fața comisiilor de arbitraj interne sau internaționale.

Dreptul societăților comerciale

Înființare societate. Drept societar. Achizitii și preluări de companii sau active. Litigii între profesioniști. Consultanță juridică în domeniul afacerilor.

Contracte

Concepem și revizuim contractele necesare clientului nostru în beneficiul acestuia și în conformitate cu legea.

Insolvență

Concordat preventiv. Reorganizare judiciară. Faliment

Drept administrativ și fiscal

Consultanță fiscală. Taxe și impozite. Acțiune împotriva actelor administrative si fiscale. Litigii privind funcționarii publici.

Recuperări creanțe

Proceduri de recuperare în instanță și executare silită. Contestații la executare. Clauze abuzive.

Dreptul muncii

Contracte de muncă. Negocieri colective. Concediere. Drepturi salariale. Dreptul la pensie.

Achiziții publice

Consultantă juridică în procedura de achiziție pentru autoritățile publice și pentru ofertanți. Asistență juridică în fața CNSC și a Curților de Apel.

Proprietate intelectuală

Înregistrarea și protecția Mărcilor și Desenelor si modelelor industriale. Drepturi de autor. Acțiuni în instanță impotriva mărcilor sau utilizării nelegale ale acestora.

Drept civil si familiei

Acțiuni de drept civil. Divort. Partaj. Custodie minor. Stabilire programului de relații personale cu minorul.

Drept contraventional

Plangeri contravenționale împotriva proceselor verbale emise de orice autoritate publică.

Drept penal

Asistență juridică în fața organelor de urmărire penala, la luarea și modificarea măsurilor preventive, în procedura de cameră preliminară, în procedura de judecată.