Asigurăm consultanță și asistență juridică specializată în litigiile privind dreptul de proprietate și alte drepturi reale, relațiile de familie, contracte prenupțiale, divort, partaj, custodie minori, precum și stabilire realții parentale cu minorii aflați în domiciliul celuilalt părinte, litigii de dreptul muncii sau de drept administartiv.

Serviciile noastre includ consultanță și reprezentare în procesele ce vizeaza de exemplu: dreptul de proprietate, revendicări, granițuri, dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, asistență juridică la încheierea și elaborarea actelor de vânzare-cumpărare sau de tranfer, donație sau de instituire a unor dezmembrăminte ale dreptului de proprietate, etc.

În dreptul familiei asistăm clienții în procesele de : divorț, partaj, tutelă minori, etc.

În dreptul muncii vă putem asista in acțiunile vizând concedierea sau încetarea raporturilor d emuncă, precum și in oriec alt litigiu de muncă, negociere cu angajatorul, etc.

În dreptul administrativ vă putem oferii cunoștiințele noastre de specialitate în acțiuni ce vizezază anularea sau obținerea unor acte administrative.