Avem un departament specializat pentru recuperările de creanțe si oferim promptitudine și eficiență.
Procedurile de recuperare încep de la notificarea debitorilor, le continuăm cu acțiunea în instanță și executarea silită. Colaborăm cu executori judecătorești din toată țara. Recuperarea costurilor suportate de dumneavoastra este la fel de importantă precum recuperarea sumei principal datorate. Misiunea noastra este să recuperăm sumele datorate de catre debitor, inclusiv dobanzi, penalitati și cheltuieli de judecată sau de executare.
Executarea silită reprezintă o operațiune juridică de recuperare a creanțelor certe, lichide și exigibile, constatate printr-un înscris având valoare de titlu executoriu.

În situația în care nu dețineți un titlu executoriu vom formula și susține în fața instanțelor judecătorești cereri cu valoare redusă, cereri de emitere a ordonanței de plată sau a unei cereri de drept comun. Avocații noștri vă vor consilia cu privire la opțiunile dumneavoastră.

Executarea silită este inițiată prin înregistrarea cererii de executare silită pe rolul unui executor judecătoresc care va solicita instanței de judecată încuviințarea executării silite. După încuviințarea executării silite de către instanța de judecată, executorul judecătoresc efectuează primele acte/demersuri în procedură, iar acesta din urmă îl înștiințează pe debitor despre existența executării silite și despre actele/demersurile efectuate.

Avocații din cadrul cabinetului vă pot asista reprezenta indiferent ce calitate aveți: creditor sau debitor.

În cazul în care sunteți debitor, vom formula contestație la executare, prin intermediul căreia se poate desființa/anula executarea silită. Avocații noștri au o experiență vastă în litigiile privind contestarea executării silite. Foarte important este să cunoașteți faptul că de la data primirii actelor de executare începe să curgă termenul de contestație, astfel încât este necesar să contactați de îndată un avocat.

Consultanța privind credit management vizează consilierea dvs pentru a minimiza riscul apariției situațiilor de neplată. Putem să vă consiliem să eficientizați procesul de încasare a debitelor restante, prin consultanța oferită cu privire la procesele economice și activitatea de credit management a societății dumneavoastră; prin conceperea sau analiza legală a contractelor utilizate în activitatea societății; prin conceperea sau analiza legală a termenilor și condițiilor utilizate în raport cu clienții dumneavoastră; prin consultanță cu privire la oferte și confirmări de oferte, la circuitul juridic al documentelor de livrare și de plată.
Ne adresăm atât persoanelor juridice care doresc recuperarea rapidă a creanțelor pe care le dețin împotriva debitorilor acestora, cât și persoanelor fizice împotriva cărora a fost demarată executarea silită.

Asistăm clienții pe toată perioada procedurii executării silite pentru ca aceasta să se desfășoare în mod legal, cu respecatrea drepturilor clienților noștri:

Pentru creditor:

 • în cazul în care nu aveți titlu executoriu redactăm și susținem acțiunea în instanță pentru obținerea hotărârii judecătorești referitoare la obligția de plată a debitului și a dobânzilor aferente.
 • notificări de plată, cereri cu valoare redusă, ordonanțe de plată, acțiuni pe dreptul comun
 • în cazul în care aveți titlu executoriu demarăm procedura executării silite, redactăm cereri de executare și reprezentăm clientul pe parcursul dosarului de executare silită și urmărim îndeaproape recuperarea sumelor datorate
 • solicităm poprirea la banci sau la terții contractanți ai debitorului
 • solicităm identificarea bunurilor debitorului și executarea silită mobiliară sau imobiliară
 • ținem permanent legătura cu executorul judecătoresc privind stadiul executării silite,
 • solicităm instanței sau executorului judecătoresc după caz luarea măsurilor necesare împotriva debitorului pentru ca acesta să nu se sustragă de la plata debitului
 • vă reprezentăm în cadrul contestației la executare formulată de debitor
 • orice alte acțiuni și demersuri necesare protejării drepturilor creditorului

Pentru debitor:

 • redactăm și susținem contestații la executare, cereri de suspendare provizorie a executării silite
 • redactăm și susținem cereri de conexare, suspendare, încetare a executării silite,
 • redactăm și susținem cereri de constatare a perimării executării silite,
 • redactăm notificări de dare în plată întemeiate pe dispozițiile Legii nr. 77/2016,
 • redactăm și susținem contestații privind darea în plată întemeiate pe dispozițiile Legii nr. 77/2016,
 • redactăm și susținem acțiuni în constatarea unor clauze abuzive din contractele de credit bancar.
 • monitorizăm dosarele de executare silite.
 • asităm debitorul în negocierea plații prin eșalonare sau prin reducere a debitului
 • orice alte acțiuni și demersuri necesare protejării drepturilor debitorului