Procedura de insolvență reprezintă o acțiune colectivă de recuperare a datoriilor certe, lichide și exigibile de la o societate care se află în imposibilitatea de a-și achita datoriile mai vechi de 30 de zile. Deschiderea procedurii de insolvență se poate solicita fie de către însăși societatea care nu își mai poate achita datoriile, fie de către creditorii față de care firma înregistrează respectivele debite.

Concordatul preventiv reprezintă contractul încheiat între debitorul aflat în dificultate financiară și creditorii săi care dețin cel puțin două treimi din valoarea creanțelor acceptate și necontestate de debitor, omologat de judecătorul sindic, contract prin care debitorul propune un plan de redresare a înteprinderii sale prin care, de asemenea, să fie acoperite creanțele creditorilor împotriva sa.
Activitatea noastră în materia insolvenței vizează toate situațiile cu care clientul se poate confrunta, fie că este debitor, administrator special, creditor, administrator judiciar sau lichidator, terț colateral sau orice persoană direct sau indirect implicată în această procedură, inclusiv în procedura concordatului.
Elaborăm strategii complexe având o experiență vastă în litigii de insolvență. Acordam servicii juridice personalizate de la caz la caz în funcție de poziția procesuală a clientului și de scopul juridic urmărit.
Echipa noastră de avocați specialiști în insolvență vă va oferi suportul pentru a preveni starea de insolvență, pentru a asigura dezvoltarea afacerii dumneavoastă sau pentru a va asigura gestionarea juridică a starii de insolvență.
Cei care s-au confruntat cu procedura de insolvență cunosc faptul că în cadrul acesteia termenele de contestatie sunt foarte scurte și curg de la data publicării în BPI a hotărărilro judecătorești, a tabelelor sau rapoartelor administartorului sau lichidatorului. În cadrul procedurii de insolvență urmărim opentru clienții noastri Buletinul Procedurilor de Insolvență în mod constant astfel încât orice acțiune să poată fi demarată în termen util iar orice decizie nelegală să poată fi supusă controlului judecătoresc.
Cu titlu de exemplu, redactăm și susținem și vă acordăm asistența juridică în următoarel cauze:

 • cereri de deschidere a procedurii la cererea debitorului/creditorului,
 • opoziție împotriva cererii de deschiderea procedurii de insolvență,
 • declarații de creanță,
 • contestații la tabelul preliminar,
 • contestații la tabelul definitiv,
 • contestații la raportul de activitate al administratorului/lichidatorului judiciar,
 • plan de reorganizare,
 • cereri de plată
 • acțiuni de atragere a răspunderii administratorului/asociatului pentru intrarea în insolvență,
 • acțiuni în anularea actelor frauduloase
 • în toate acțiunile directe sau conexe procedurii de insolvență în fața judecătorului sindic și a Curților de Apel
 • în procedura de concordat preventiv
 • în procedura reorganizării judiciare
 • în proceduta falimentului
 • în cadrul adunării creditorilor,
 • în cadrul adunării asociaților sau acționarilor pentru desemnarea administratorului special
 • în fața administratorilor / lichidatorilor judiciari precum și în fața instanțelor judecătorești pe tot parcursul procedurii,
 • în cadrul negocierilor referitoare la angajamente de plată, oferim asistență în procesul de vânzare de bunuri,
 • în procedura dizolvării și lichidării societăților comerciale.
 • în orice alte situații necesare clientului și în fața oricărei instituții sau autorități publice ori persoane private.