Oferim asistență juridică și reprezentare a societății și a organelor sale de conducere de la înființare și până la lichidare sau radiere, ce vizează: activitatea societății, adunări generale ordinare și extraordinare, convocări adunări atât pentru societățile cu răspundere limitată cât si pentru societățile pe acțiuni si/sau listate la bursă, raportări către BVB, fuziuni, divizări, negocieri, conceperea și elaborarea contractelor, recuperări creanțe, asistență juridică și reprezentare a societății în litigiile cu colaboratorii, angajații, cocontractanții, cu autoritățile statului, atât în fața instanțelor de judecată cât și în procedurile arbitrale în fața Curților de arbitraj române sau intrenaționale.

Angajarea unui avocat vă va scuti de timpul pe care în mod normal îl alocați pentru rezolvarea acestor situații care implică cunoștințe juridice și de alte resurse pe care le puteți redirecționa către celelalte priorități ale afacerii dumneavoastră. Pe parcursul desfășurării activității societății puteți evita o multitudine de probleme juridice în situația în care aveți consilierea unui avocat. Iar în cazul în care întâmpinați diverse probleme cu caracter juridic nu ezitați să ne contactați și împreună vom găsi o rezolvare cât mai avantajoasă. Avocații noștri vă vor îndruma în luarea deciziilor cu impact juridic, vă vor ajuta în gestionarea și soluționarea conflictelor interne și externe și vă vor oferi consultanță cu privire la contractele pe care le veți încheia.

Oferim persoanelor juridice servicii precum:

 • Întocmirea de acte constitutive ale societăţilor comerciale sau de acte adiţionale la acestea,
 • Îndeplinirea tuturor procedurilor legale privind constituirea sau dizolvarea unei societăţi comerciale, precum şi privind înregistrarea oricărei modificări în statutul acesteia,
 • Obținerea autorizațiilor de funcționare,
 • Redactarea de decizii ale asociatului unic sau de hotărâri ale adunării generale a asociaţilor,
 • Îndeplinirea procedurilor legale privind suspendarea activităţii unei societăţi comerciale şi reluarea acesteia la o dată ulterioară;
 • Înregistrarea sau închiderea de reprezentanţe, filiale, sucursale sau puncte de lucru ale societăţilor comerciale,
 • Îndeplinirea procedurii de lichidare voluntară prin intermediul Oficiului Registrului Comerţului Bucureşti sau Ilfov şi a dizolvării unei societăţi comerciale;
 • Asistență juridică și reprezentare în cadrul efectuării procedurilor necesare ținerii adunărilor acționarilor sau asociaților, inclusiv în cazul adunărilor acționarilor societăților listate la bursă.
 • Redactarea de decizii ale asociatului unic sau de hotărâri ale adunării generale a asociaţilor, în conformitate cu voinţa acestora.
 • Asistență juridică și reprezentare în acțiuni privind atragerea răspunderii fondatorilor, administratorilor, directorilor, cenzorilor și auditorilor financiari pentru daune aduse societatilor comerciale. Putem face verificări amănunțite împreună cu auditori externi a existenței motivelor de atragere a răspunderii organelor de conducere.
 • Redactare acțiuni retragere/excludere asociat.
 • Acordarea de consultanță în domeniul fiscal.
 • Acțiuni privind anularea actelor fiscale sau administartive abuzive, a retragerii autorizațiilor de funcționare, etc.
 • Asistență juridică și reprezentare pe perioada derulării insepcției fiscale
 • Acordarea de consultanță în domeniul dreptului muncii privind: raporturile de munca între angajator și salariați, contractele individuale de muncă, contractele colective de muncă, medierea raporturilor de munca.
 • Asistență juridică și reprezentare a societatilor comerciale în litigii de muncă cu salariații. Vă pregătim contractele de muncă, clauzele necesare în raport de specificul activității dvs, participăm la întocmirea și negocierea contractului colectiv de muncă, la desfacerea contractelor de muncă, la efectuarea cercetării disciplinare a salariatului, etc.
 • redactare contracte si notificări, negociere contracte, asistența în medierea unor situații litigioase dintre profesioniști, asistență juridică în toate litigiile comerciale
 • acțiuni în pretenții sau în despăgubiri contra co-contractanților care nu și-au îndeplinit obligațiile contractuale
 • recuperări creanțe, cereri cu valoare redusă, ordonanțe de plată, ordonanțe președințiale, sechestre asigurătorii precum și orice alte acțiuni necesare apărării drepturilor societății
 • reprezentarea societății în fața oricăror instituții publice : Autoritatea Natională a Finanțelor Publice, Direcții generale de finanțe, Primării si UAT-uri, Consilii locale și județene, Inspectoratul teritorial de muncă, Directia de Sanatate Publică, Directia Sanitar Veterinară, Oficiul Registrului Comerțului, Comisariatul pentru protecția Consumatorilor, Instituția Prefectului, Agenția pentru Ocuparea forței de muncă, etc.