Înțelegem nevoile și problemele ambelor părți din cadrul raportului juridic de dreptul muncii, angajator și angajat, iar serviciile noastre se adresează ambelor părți.
Putem încerca negocierea oricărei situații litigioase dintre angajat sau angajator în vederea evitării unui conflict de muncă.
În situația în care această întelegere amiabilă nu s-a realizat asistăm clientul în litgiul de muncă în fața instanțelor de judecată.

Acordăm consultanță juridică, asistență și reprezentare în dreptul muncii, oferind următoarele servicii pentru angajatori:

 • Redactare contracte individuale de muncă, clauze speciale de neconcurență, confidențialitate, etc.
 • Redactare contracte de mandat sau de management pentru administratorii sau directorii societății
 • Negociere și redactare contracte colective de muncă,
 • Redactare regulamente interne, fișe de post, criterii de evaluare, acorduri de confidențialitate și de neconcurență,
 • Asistență acordată în etapa negocierii cu sindicatele sau cu reprezentanții salariaților,
 • Consultanță juridică privind procedurile ce trebuie urmate pentru concedierea angajaților,
 • Consultanță juridică privind procedura de cercetare disciplinară,
 • Reprezentare în litigiile de muncă în fața instanțelor de judecată,
 • Reprezentare în litigii privind angajarea răspunderii patrimoniale a salariaților pentru pagube produse societății,
 • Asistență juridică și reprezentare în spețe privind accidente de muncă,
 • Contestarea sancțiunilor contravenționale, administrative sau/și penale aplicate de autoritățile și instituțiile statului,
 • Reprezentare juridică în fața Inspectoratului Teritorial al Muncii sau în fața altor instituții.
 • Consultanță juridică privind aspecte fiscale de dreptul muncii, privind regimul detașării sau delegării, regimul orelor suplimentare, etc.

Acordăm consultanță juridică, asistență și reprezentare în dreptul muncii, oferind următoarele servicii pentru angajați:

 • Asistență juridică și repezentare în cauze ce privesc drepturi salariale, contestarea deciziilor de suspendare sau de modificare a contractelor de muncă, a deciziilor de concediere, a deciziilor de sancționare, etc.
 • Asistență juridică și repezentare în cauze ce privesc angajarea răspunderii patrimoniale a societății angajatoare pentru prejudiciile morale și materiale suferite de către salariați, precum și ca urmare a accidentelor de muncă,
 • Reprezentare în litigii privind angajarea răspunderii patrimoniale a salariaților pentru pagube produse societății,
 • Plângeri/acțiuni privind acte de discriminare sau de hărțuire la locul de muncă,
 • Redactare adrese/notificări către angajator.
 • Reprezentare juridică în fața ITM, ANAF, angajator.
 • Litigii privind funcționarii publici
 • Litigii privind drepturi salariale

De asemenea, acordăm consultanță juridică, asistență și reprezentare în dreptul muncii, oferind următoarele servicii pentru pensionari:
– Asistență și reprezentare juridică în contestarea deciziilor de pensionare, de recalculoare a pensiilor sau de impunere,
– Asistență și reprezentare juridică pentru obținerea de adeverințe pentru dovedirea activității prestate, a grupelor de muncă sau pentru dovedirea veniturilor obținute,
– Asistență și reprezentare juridică în litigii privind valorificarea perioadelor de cotizare (sporuri de muncă, prime, premii),
– Reprezentare juridică în fața foștilor angajatori, în fața Casei de Pensii.