Procesul verbal de contravenție este un act juridic administrativ sancționator provenind de la un reprezentant al autorității administrative, învestit cu autoritate statală pentru constatarea și sancționarea unor fapte care contravin legii sau ordinii sociale după o procedură specială prevăzută de lege.
Forța probantă a acestuia poate fi răsturnată de către contestator prin administrarea de probe, pe calea plângerii contravenționale, prin care să dovedească nelegalitatea sau un caracter neconform cu realitatea al mențiunilor înscrise în procesul verbal de constatare a contravenției.
Prin numeroase Decizii CEDO s-a statuat că și în materie de contravenţii este aplicabilă prezumţia de nevinovăţie, orice dubiu profitând pretinsului contravenient.

În domeniul dreptului contravențional oferim:
– Consultanță juridică,
– Redactare plângere contravențională impotriva proceselor verbale de contravenție emise de orice autoritate.
– Asistență juridică și reprezentare în acțiunile în justiție având ca obiect contestarea procesului verbal de contravenție în toate etapele procesuale,
– Asistență juridică și reprezentare în etapa executării silite a procesului verbal de contravenție.