Un avocat specializat în dreptul contractelor vă poate obține o negociere reușită care să vă aducă beneficii, poate efectua o analiză cu privire la riscurile contractuale și poate preîntâmpina problemele juridice care pot apărea în executarea contractelor.
Este important să înțelegeți și să cunoașteți toate prevederile contractuale, toate obligațiile pe care vi le asumați și consecințele nerespectării acestor obligații, efectele pe care le au anumite clauze contractuale și remediile contractuale pe care le aveți la dispoziție.
Un contract bine redactat vă poate scuti de eventuale litigii, de timp si bani irosiți. Împreună putem preveni consecințele negative ale neexecutării obligațiilor contractuale de către cealaltă parte.
Echipa noastră a acumulat o experiență vastă în redactarea tuturor tipurilor de contracte pentru persoane fizice sau juridice precu, și pentru instutuții publice.
În materie contractuală vă oferim:

  • asistență juridică în redactarea și negocierea contractelor civile, de vânzare -cumpărare imobile, de bunuri mobile, de donație, de schimb, de întreținere, de închiriere, de muncă. etc.
  • asistență juridică în redactarea și negocierea contractelor comerciale interne sau internațioanle de vânzare cumpărare bunuri, de prestări servicii, de construire, de achiziție publică, de distribuție, de consignație, de exclusivitate, de transport, de închiriere, de comodat, de antrepriză sau subantrepriză, de confidențialitate, etc.
  • adaptarea oricărui contract la nevoile dumnevoastră
  • evaluarea clauzelor și a riscurilor contractuale,
  • redactare notificări, somații pentru executarea contractelor
  • elaborare opinii legale cu privire la efectele și remediile contractuale,
  • asistență în rezolvarea diferendelor privind încălcarea clauzelor contractuale,
  • reziliere sau denunțare contracte
  • denunțarea unor clauze abuzive sau măsuri necesare pentru protecția consumatorului