CONTACT

Tel: 0740 133 737
simona.ghinea@oanatanasica.ro

DOMENII PRACTICA

Drept penal →
Drept contravențional →
Dreptul familiei →

STUDII ȘI SPECIALIZĂRI

Master Drept administrativ și privat
Drept Penal- Conferința privind procedura de cameră preliminară
Conferință Noul Cod Penal

A absolvit Facultatea de Drept “Nicolae Titulescu” (Profilul Ştiinţe Juridice, Specializarea Drept) – Universitatea din Craiova în anul 2004 și este Avocat  din anul 2005.
Este absolventă a Cursurilor de master, Drept Administrativ și Privat la Facultatea de Drept a Universităţii din Craiova, pe care le-a finalizat în anul 2010.

Activitatea profesională a D-nei avocat se realizează cu preponderență în dreptul penal, asistând clienții atât în faza de urmărire penală cât și în procedura de cameră preliminară și în faza de judecată. În activitatea sa s-a remarcat prin stăruința în soluționarea favorabilă a cererilor adresate conform legii organelor de urmărire penală sau instanței de judecată, în măsurile preventive precum și în soluționarea pe fond a cauzelor penale.

De asemenea s-a ocupat cu succes de litigile de dreptul familiei, obținând soluții favorabile pentru clienți în procese precum custodie minori, program de vizită, divort, etc.

CONTACT