Cabinetul de Avocat Tănăsică Oana vă oferă cunsultanță și asistență juridică în procese și litigii de drept civil si de dreptul familiei.
Dreptul civil este acea ramură de drept ce reglementează relațiile social-patrimoniale și nepatrimoniale stabilite între persoane fizice și/sau juridice ce se află pe poziții de egalitate juridică, chiar când una dintre părți este statul (ca persoană privată și nu ca autoritate publică).
Dreptul civil este extrem de vast. Practic, dreptul civil reglementează aproape toate relațiile sociale din viața de zi cu zi.
Avocații noștri oferă consultanță în vederea adoptării celei mai bune soluții pentru problema dvs. juridică în materie civilă și evaluează șansele de succes ale demersului juridic pe care doriți să îl înteprindeți.
De asemenea, redactăm și susținem acțiunile civile în fața instanțelor de judecată în toate fazele procesuale.
Oferim servicii de reprezentare în litigii civile de orice natură:

 • revendicări imobiliare și mobiliare
 • partaje, ieșire din indiviziune
 • radiere ipoteci
 • acțiuni de fond funciar
 • acțiuni privind constatarea dreptului de proprietate (uzucapiune și accesiune)
 • acțiuni în granițuire
 • evacuare
 • anulare acte și contracte
 • reziliere și rezoluțiune contracte
 • acțiuni în pretenții
 • răspundere civilă delictuală
 • anulare donații frauduloase
 • apărarea drepturilor moștenitorilor rezervatari
 • anularea testamentelor
 • contestații împotriva executărilor abuzive demarate de Banci sau de societățile de recuperare creanțe.

Dreptul familiei este ramura de drept privat ce reglementează raporturile personale și patrimoniale ce izvorasc din căsătorie, adopție și raporturile asimilate de lege, în scopul ocrotirii și întăririi familiei.
Litigiile din materia dreptului familiei cer prudență și diplomație sporită. Avocații noștri abordează aceste spețe de dreptul familiei cu discreție, rabdare și multă implicare.
Punem la dispoziția cliențior noștri servicii în materia dreptului familiei precum:

 • Consultanță juridică privind alegerea sau modificarea regimului matrimonial,
 • Asistență juridică și reprezentare în acțiuni privind anularea căsătoriei,
 • Asistență juridică și reprezentare în acțiuni de divorț,
 • Redactarea de tranzacții la desfacerea căsătoriei prin acordul părților,
 • Asistență juridică și reprezentare în acțiuni de partaj bunuri comune dobândite în timpul căsătoriei,
 • Asistență juridică și reprezentare în acțiuni privind dreptul de despăgubire a unui soț,
 • Asistență juridică și reprezentare în acțiuni privind dreptul de prestație compensatorie a unui soț,
 • Asistență juridică și reprezentare în acțiuni privind custodia minorului,
 • Asistență juridică și reprezentare în acțiuni pentru stabilirea unui program de vizită,
 • Redactare tranzacție privind exercitarea autorității părintești, încredințare minor, pensie de întreținere minor, stabilire locuință minor, program de legături personale ale minorului cu celălalt părinte.