Având în vedere că orice act administrativ se bucură până la proba contrarie de prezumția de legalitate, însă în fapt au existat numeroase situații în care s-a stabilit definitiv nelegalitatea actelor administartive raportat la efectele pe care aceste acte eronate, nelegale sau abuzive emise de către autoritățile publice le au asupra persoanelor fizice sau juridice și raportat la faptul că acțiunile sunt supuse unor termene imperativ prevăzute de lege și este esențial să respectați aceste termene și procedura de urmat aferentă specificului actului adminsitrativ contestat și că în raporturile de drept administrativ părțile nu se află pe poziție de egalitate, este important să consultați un avocat prentru a efectua demersuri în vederea anulării acestor actele, care să aibă o experiență notabilă în această ramură a dreptului.
Avocații noștri au o experiență de peste 15 ani în litigii de drept administrativ și fiscal și vă putem oferi asistență juridică și consultanță în litigiile având ca obiect contestarea actelor fiscale sau administrative atât în fața autorităților emitente cât și în fața instanțelor de judecată.
În colaborare cu experți contabili și fiscali autorizați de Ministerul Justiției oferim consultanță privind taxele și impozitele, TVA, accize, recuperări de TVA. Vă asistăm atât în activitatea curentă, precum și în cadrul verificărilor ANAF și pe parcursul inspecției fiscale.
Concepem și susținem acțiunile privind anularea actelor adminisitrativ fiscale, a deciziilor de impunere precum și oricăror acte administrative sau procese verbale de contravenție emise nelegal sau prin abuz de putere de către orice instituție publică centrală sau locală.
Oferim asistență juridică și consultanță inclusiv instituțiilor publice în probleme juridice legate de emiterea actelor administrative, activitatea de control și efectele actelor administrative elaborate de către diverse instituții publice.

Oferim clienților noștri:

 • Consultanţă juridică în ceea ce priveşte raportul petentului cu autorităţile publice centrale şi locale
 • Acțiuni de suspendare imediată a executării actelor administrative nelegale
 • Asistență juridică în cadrul controalelor/inspecțiilor efectuate de către autoritățile publice
 • Redactare de plângeri prealabile în fața autorităţilor publice centrale şi locale
 • Redactare și susținere plângeri împotriva proceselor verbale de constatare a contravenției
 • Redactare și susținere cereri de chemare în judecată pentru anularea actelor administrative emise de către autorități
 • Anulare hotărârilor Consiliului Local, a altor decizii sau ordine ale autorităților adminsitrative locale sau centrale
 • Redactare și susținerea cererilor întemeiate pe Legea nr. 554/2004, împotriva actelor actelor administrative nelegale sau împotriva refuzului acordării unor drepturi sau eliberării unor acte
 • Redactare și susținere acțiuni în anularea deciziilor de impunere privind taxe și impozite stabilite suplimentar
 • Asistență și reprezentare în faza de executare silită a hotărârilor judecătorești pronunțate în această materie,
 • Asistență în fața Comisiei de soluționare a contestațiilor din cadrul ANAF sau a Directiilor generale regionale ale finantelor publice,
 • În cadrul acțiunilor demarate în baza unor Decizii ale Curții de Conturi
 • În contestația împotriva rapaortelor și măsurilor Curții de Conturi, Autoritătii Nationale de Integritate, etc
 • asistență juridică și reprezentare în litigiile privind funcțioanrii publici inclusiv cele privind drepturile salariale
 • Asistență și reprezentare în cadrul oricăror litigii fiscale și administrative