Oferim consiliere juridică atât investitorilor privați, cât și autorităților publice cu privire la toate aspectele legate de desfășurarea procedurilor de atribuire și încheiere a contractelor de achiziție de lucrări, servicii sau produse.
Deși există societăți care sunt interesate să participe la licitații publice, acestea evită contactul cu achizițiile publice deoarece procedura poate fi greu de înțeles, legislația este în continuă schimbare, iar documentația este stufoasă.
Achizițiile publice reprezintă un aspect esențial al investițiilor publice, stimulează dezoltarea economică și reprezintă un element important pentru dinamizarea pieței. Achizițiile publice oferă oportunități pentru societățile comerciale și contribuie în mod concret la creșterea economică și la crearea de locuri de muncă. Creșterea numărului de participanți la licitațiile publice este un deziderat atăt pentru autoritățile contractante, cât și pentru societate în general, materializându-se prin lucrări, servicii sau produse de o mai bună calitate și cheltuirea banilor publici mai eficient.
Dacă doriți să vă extindeți afacerea și să profitați de oportunitatea dată de achizițiile publice, nu ezitați să ne contactați. Avocații noștri au o vastă experiență în domeniul achizițiilor publice.
Oferim următoarele servicii:

  • asistență juridică în procedura de întocmire a ofertelor de participare la licitații publice, în solicitarea de clarificări autorității contractante precum și în lămurirea oricărui aspect neclar din cadrul porocedurii de achiziție
  • redactarea și susținerea contestațiilor la CNSC – Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor
  • redactarea și susținerea căilor de atac în fața instanțelor judecătorești împotriva soluțiilor CNSC
  • asistarea autorităților contractante în pregătirea și derularea procedurilor de atribuire,
  • asistență în redactarea răspunsurilor la solicitările ofertanților și a persoanelor interesate
  • asistență juridică privind executarea contractelor de achiziții publice privind lucrări, servicii și produse.
  • orice alte servicii juridice legale necesare clientului în cadrul procedurii de achiziție publică